Biểu phí sửa hàng

I/ Đối với hàng sửa miễn phí 01 lần trong vòng 05 ngày (kể từ ngày mua hàng) :

·         Sửa miễn phí cho KH như: lên gấu, bóp nách và lùi size.

II/ Biểu phí sửa hàng thu phí ( sau 05 ngày kể từ ngày mua hàng ) :

1.      Lên gấu/bóp nách : 20,000đ

2.      Lùi size : 50,000đ

3.      Thay khóa (đồng) : 50,000đ

4.      Sửa nhiều chi tiết nhỏ : 30,000đ - 40,000đ

Xin chân thành cám ơn Quý Khách !