Sơ mi / zuýpÁO SƠ MI HOA LAN SƠN MÀI!
1.000.000đ

CHẤT LIỆU: TƠ TẰM HÀN QUỐC HDSD : GIẶT KHÔ HOẶC GIẶT TAY.....

ÁO SƠ MI NÂU PHỐI PHẨY NÂY D07711NPHN
1.000.000đ

CHẤT LIỆU : TƠ TẰM HÀN QUỐC HDSD : GIẶT TAY HOẶC GIẶT KHÔ.....

ÁO SƠ MI THÔ BE HOA NÂU
1.000.000đ

 CHẤT LIỆU : THÔ NHẬTHDSD : GIẶT TAY HOẶC GIẶT MÁY.....

ÁO SƠ MI TÍM THAN LÁ!
1.000.000đ

CHẤT LIỆU : TƠ TẰM HÀN QUỐC HDSD : GIẶT KHÔ HOẶC GIẶT TAY .....