Măng TôMĂNG TÔ BE PHA REN HOA BE C04601LBPZ
4.500.000đ

CHẤT LIỆU : DẠ LÌ HÀN QUỐC PHỐI REN HOA 3DHDSD : GIẶT KHÔ HOẶC GIẶT TAY .....

MĂNG TÔ DẠ MÀU DA BÒ C04601LN
3.500.000đ

 CHẤT LIỆU : DẠ HÀN QUỐC  HDSD : GIẶT KHÔ HOẶC GIẶT TAY.....

MĂNG TÔ DA BÁO CÓ MŨ C04601LDB
2.500.000đ

 CHẤT LIỆU : HÀN QUỐC  HDSD : GIẶT TAY HOẶC GIẶT KHÔ.....

MĂNG TÔ GẤM ĐEN HOA HỒNG C04601LGDeHH
4.500.000đ

CHẤT LIỆU : TÁC TA TƠ TẰM  HDSD :  GIẶT KHÔ.....

MĂNG TÔ GẤM ĐEN HOA HỒNG C05601LDEHH
4.500.000đ

CHẤT LIỆU : GẤM HÀN QUỐC  HDSD : GIẶT KHÔ.....